Зохиогчийн эрх

 

Бид онлайн контент үйлдвэрлэгчид болон эзэмшигчидтэй албан ёсны зохиогчийн эрхийн дагуу хамтран ажиллах гэрээг байгуулан ажилладаг ба цаашид вэб сайтын үйл ажиллагааг цахим ертөнцийн хэрэгцээнд нийцүүлэн хөгжүүлж албан байгууллага болон хувь хүмүүстэй бизнесийн зарчимд тулгуурлан хамтран ажиллах бүхий л боломж нээлтэй байгаа билээ.

 

g: