Үйлчилгээний нөхцөл

 

Манай iExpo.mn вэб сайтыг хэрэглэх гэж буй байгууллага болон хувь хүмүүс нь дараах үйлчилгээний нөхцөлүүдийг хүлээн зөвшөөрч байж ашиглах ёстой.

 

Хэрэглэгчийн зүгээс

  1. Тус системийг ашиглаж буй нийт хэрэглэгчид (Байгууллага болон хэрэглэгч) нь ёс бус үг хэллэг хэрэглэхгүй байх.
  2. Ёс бус контентууд (бичлэг, аудио ...) оруулахгүй байх.
  3. Хэрэглэгч өөрийн системд нэвтрэх нэр, нууц үгийг бусдад дамжуулахгүй байх.
  4. Хэрэглэгч нэвтрэх нууц үгээ нэр, утасны дугаар гэх мэт энгийн нууц үг өгөхгүй байх. (том, жижиг үсэг, тусгай тэмдэгт, цифр холилдсон байх)
  5. Хэрэглэгч тухайн системд байрлуулсан контентийн зохиогчийн эрхийн зөрчилтэй файл оруулахгүй байх, оруулсан тохиолдолд хариуцлагыг бие даан хүлээх
  6. Хэрэглэгч зөрчилтэй файл оруулсан тохиолдол сайтын зүгээс ямар ч сануулгагүйгээр тус контентыг устгах, давтан тус алдааг гаргасан тохиолдолд тухайн хэрэглэгчийн эрхийг хаах болно.
  7. Хэн нэгэнийг дайр ч доромжилсон, гүжирдсэн контент хийхгүй байх.

 

Сайтын зүгээс

  1. Хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг бусдад зарлахгүй бөгөөд Монгол Улсын хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулна.
  2. Ямар нэгэн зохиогчийн эрхийн зөрчилтэй болон бусдыг дайр ч доромжилсон болон ёс бус контентуудыг тус хэрэглэгчид сануулгагүйгээр шууд устгахаас гадна, давтан тус үйлдлийг гаргасан тохиолдолд эрхийг нь хаах болно.
g: