Бүх зээлүүдийг 1%-р барьцаагүй чөлөөлнө - зээл чөлөөлнө

Бүх зээлүүдийг 1%-р барьцаагүй чөлөөлнө

  1. Эхлэл
  2. Бүх төрлийн үйлчилгээ
  3. Банк, Санхүүгийн үйлчилгээ
Төсөөтэй нэр
зээл чөлөөлнө
Нийлүүлэгч
Хувь хэрэглэгч
Утас
91811111
Тѳлѳх үнэ
Үнэ тохирно


Нууц код: Засах Цуцлах
Нууц код: Устгах Цуцлах

Мэдээлэл

Нийлүүлэгч
Хувь хэрэглэгч
Утас
91811111
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Цалин, тэтгэвэр, бизнес, хэрэглээний зээл, орон сууц барьцаалсан гэх мэт бүх төрлийн зээлүүдийг өдрийн 1%-хувиар барьцаа заавал шаардахгүйгээр шуурхай чөлөөлнө. Тухайлбал 1 сая төгрөгийн зээлийг чөлөөлөхөд нийт төлбөр нь 10,000 төгрөг болно.

Нэмэлт мэдээлэл